Начало
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
Протокол от ИК 13.01.2014г.
протокол на ИК от 02.01.2014г.
Важно! Стикери 2014г.
ВАЖНО!!! Регистрация на Районен съд - Хасково по ЗДДС
ЮБИЛЕЙНА СРЕЩА НА ВИПУСК 1994Г. НА СУ " Св.Климент Охридски" гр.София
Иницииране реституционна процедура в Република Сърбия
ВАЖНО! Данни за написване на история на ХАК!
ВАЖНО! Ксерокс за адвокати от АК Хасково!!!
ВАЖНО за членовете на осигурителната каса
Консултации по ел.поща за допустимост на жалбите пред Европейския съд
Семинари на център по европейско обучение
БАНКОВА СМЕТКА АК ХАСКОВО
Дежурни адвокати по ЗПП от 06 януари 2014г. до 02 февруари 2014г. вкл.
Статистика за дела по ЗПП от 01.01.2013г. до 15.05.2013г.
Решения
Органи
такси за ХАК в сила от 14.02.2012г.
ВАЖНО ЗА МАЙКАТА АДВОКАТ
Банкови сметки на съдилищата в България
За контакти
ИНФО за адвокати
Интернет страници
СЕМИНАР! НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Вписани адвокати
English
<< Начало | Иницииране реституционна процедура в Република Сърбия


Съгласно конвенцията за ликвидация на двувластните имоти, подписана между българската и сръбската страна, собствениците на т.нар. "двувластни имоти" са подавали декларации в периода 1932-1935г. с описание на имотие и идентификация на собствениците, които към настоящия момент се съхраняват в държавна агенция "Архиви". В Закона за връщане на конфискуваното имущество и обезщетението на Република Сърбия е регламентирана процедура за реституция на недвижимите имоти, като крайният срок за подаване на изискуемите документи от правоимащите лица е краят на 2013г. При оспорване на собствеността на наследниците, те биха имали нужда от адвокатска защита.
Във връзка с писмо на постоянния секретар на МВР, по повод на процеса, протичащ в Република Сърбия на реституция на имотите на българските бежанци от Западните покрайнини, национализирани след 09 март 1945г., информираме за изложена молба за съдействие за изготвяне на списък на адвокати, адвокатски дружества, които проявяват интерес и имат професионален опит с подобни казуси.
Молим адвокатите проявяващи интерес да се обадят в офиса на адвокатска колегия Хасково.
 
 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Хасково | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz