Начало
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
Протокол от ИК 13.01.2014г.
протокол на ИК от 02.01.2014г.
Важно! Стикери 2014г.
ВАЖНО!!! Регистрация на Районен съд - Хасково по ЗДДС
ЮБИЛЕЙНА СРЕЩА НА ВИПУСК 1994Г. НА СУ " Св.Климент Охридски" гр.София
Иницииране реституционна процедура в Република Сърбия
ВАЖНО! Данни за написване на история на ХАК!
ВАЖНО! Ксерокс за адвокати от АК Хасково!!!
ВАЖНО за членовете на осигурителната каса
Консултации по ел.поща за допустимост на жалбите пред Европейския съд
Семинари на център по европейско обучение
БАНКОВА СМЕТКА АК ХАСКОВО
Дежурни адвокати по ЗПП от 06 януари 2014г. до 02 февруари 2014г. вкл.
Статистика за дела по ЗПП от 01.01.2013г. до 15.05.2013г.
Решения
Органи
такси за ХАК в сила от 14.02.2012г.
ВАЖНО ЗА МАЙКАТА АДВОКАТ
Банкови сметки на съдилищата в България
За контакти
ИНФО за адвокати
Интернет страници
СЕМИНАР! НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Вписани адвокати
English
<< Начало | Банкови сметки на съдилищата в България


АдминистрАтивен съд БлАгоевгрАд

Банка ДСК ЕАД – Благоевград – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG08STSA93003173835581
Вещи лица – IBAN: BG64STSA93003301963231

АдминистрАтивен съд БургАс

УниКредит Булбанк – БУРГАС – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG 76 UNCR 7527 3166 0457 01
Вещи лица – IBAN: BG 47 UNCR 7527 3366 0457 70

АдминистрАтивен съд вАрнА

УниКредит клон Варна – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG 29 UNCR 96603146293516
Вещи лица – IBAN: BG 04 UNCR 96603346293513

АдминистрАтивен съд видин

Първа инвестициона банка – клон Видин – BIC: FINVBGSF
Държавни такси – IBAN: BG61FINV915031BGN0K23S
Вещи лица – IBAN: BG65FINV915033BGN0K24K

АдминистрАтивен съд гАБрово

Банка ДСК ЕАД – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG 09 STSA 9300 3173 7787 21
Вещи лица – IBAN: BG53 STSA 9300 3307 3778 72

АдминистрАтивен съд доБрич

„Юробанк И Еф Джи България“ АД, клон Добрич – BIC:
BPBIBGSF
Държавни такси – IBAN: BG19 BPBI 7938 3198 4986 01
Вещи лица – IBAN: BG10 BPBI 7938 3398 4986 01

АдминистрАтивен съд КърджАли

„Сибанк“ АД клон Кърджали – BIC: ВUIBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG41ВUIB78973196582501
Вещи лица – IBAN: BG59ВUIB78973396582500

АдминистрАтивен съд Кюстендил

ТБ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ – КЛОН КЮСТЕНДИЛ – BIC: BUINBGSF
Държавни такси – IBAN: BG 71 BUIN7003 3177897826
Вещи лица – IBAN: BG 84 BUIN7003 3377897818


АдминистрАтивен съд монтАнА

УниКредит Булбанк – МОНТАНА – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG 44 UNCR 7000 3100 0636 97
Вещи лица – IBAN: BG 29 UNCR 7000 3300 0637 08

АдминистрАтивен съд ПАзАрджиК

Общинска банка АД ФЦ Пазарджик – BIC: SOMBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG 40 SOMB9130 31 40996601
Вещи лица – IBAN: BG 31 SOMB9130 33 40996601

АдминистрАтивен съд ПерниК

ТБ „ОББ“ – клон Перник – BIC: UBBS BGSF
Държавни такси – IBAN: BG90UBBS80023107226410
Вещи лица – IBAN: BG69UBBS80023300172010

АдминистрАтивен съд Плевен

Общинска банка АД – BIC: SOMBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG50 SOMB 9130 3138 5268 01
Вещи лица – IBAN: BG41 SOMB 9130 3338 5268 01

АдминистрАтивен съд Пловдив

„УниКредит Булбанк“ АД – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG36UNCR75273165982401
Вещи лица – IBAN: BG73UNCR75273365982446

АдминистрАтивен съд рАзгрАд

Уникредит Булбанк – Разград – BIC: UNCR BGSF
Държавни такси – IBAN: BG08 UNCR 7527 3165 9895 01
Вещи лица – IBAN: BG82 UNCR 7527 3365 9895 59

АдминистрАтивен съд сливен

„РАЙФАЙЗЕНБАНК“ ЕАД – СЛИВЕН – BIC: RZBBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG06RZBB91553120038817
Вещи лица – IBAN: BG93RZBB91553320038835

АдминистрАтивен съд стАрА зАгорА

КТБ – Стара Загора – BIC: KORP BGSF
Държавни такси – IBAN: BG69 KORP 9220 3109 3013 01
Вещи лица – IBAN: BG60 KORP 9220 3309 3013 01

АдминистрАтивен съд ХАсКово

ТБ Инвестбанк АД – клон Хасково – BIC: IORTBGSF
Държавни такси – IBAN: BG30IORT80313110010001
Вещи лица – IBAN: BG64IORT80313310010003

АдминистрАтивен съд велиКо търново

Банка Райфайзен банк – клон Велико Търново – BIC:
RZBBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG 17 RZBB 9155 31 20035612
Вещи лица – IBAN: BG 07 RZBB 9155 33 20035630

АдминистрАтивен съд врАцА

„ОББ“ АД – КЛОН ВРАЦА – BIC: UBBS BGSF
Държавни такси – IBAN: BG 61 UBBS 8002 3 107195310
Вещи лица – IBAN: BG 04 UВВS 80023300172210 BGN

АдминистрАтивен съд ловеч

УниКредит Булбанк – Ловеч – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG72 UNCR 9660 3146 2193 13
Вещи лица – IBAN: BG47 UNCR 9660 3346 2193 10

АдминистрАтивен съд русе

Централна кооперативна банка АД – клон Русе – BIC:
CECBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG86 CECB 9790 31D7 4680 00
Вещи лица – IBAN: BG93 CECB 9790 33D7 4680 00

АдминистрАтивен съд силистрА

Банка ДСК – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG71STSA93003173871501
Вещи лица – IBAN: BG62STSA93003373871501

АдминистрАтивен съд смолян

„СТОПАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД – клон Смолян –
BIC: BUIBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG57BUIB71093196495501
Вещи лица – IBAN: BG91BUIB71093396495503

АдминистрАтивен съд софия оБлАст

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – BIC: BNBGBGSD
Държавни такси – IBAN: BG94 BNBG 9661 3100 1782 01
Вещи лица – IBAN: BG85 BNBG 9661 3300 1782 01


АдминистрАтивен съд софия – грАд

БНБ – ЦУ – BIC: BNBGBGSD
Държавни такси – IBAN: BG13 BNBG 9661 3100 1783 01
Вещи лица – IBAN: BG04 BNBG 9661 3300 1783 01

АдминистрАтивен съд търговище

ОББ АД клон Търговище – BIC: UBBS BGSF
Държавни такси – IBAN: BG31 UBBS 80023107 2230 10
Вещи лица – IBAN: BG20 UBBS 8002 3300 1723 10

АдминистрАтивен съд Шумен

ТБ „Алианц България“, Бизнес Център – Шумен – BIC:
BUINBGSF
Държавни такси – IBAN: BG 35 BUIN 7014 3130520322
Вещи лица – IBAN: BG48 BUIN 7014 3330 5203 14

АдминистрАтивен съд ямБол

Банка ДСК Ямбол – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG50STSA93003173813291
Вещи лица – IBAN: BG28STSA93003307381329

АПелАтивен съд БургАс

УниКредит Булбанк – гр.Бургас – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG78 UNCR 7630 3100 1168 96
Вещи лица – IBAN: BG97 UNCR 7630 3300 0006 71

АПелАтивен съд вАрнА

„SG ЕКСПРЕСБАНК“ АД – КЛОН ВАРНА – BIC: TTBBBG22
Държавни такси – IBAN: BG81TTBB94003115068665
Вещи лица – IBAN: BG45TTBB94003315068666

АПелАтивен съд велиКо търново

ТБ“АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД – BIC: BUINBGSF Уникредит Булбанк АД, клон „Калоян“ – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG12BUIN70013152222213 Държавни такси – IBAN: BG18UNCR76303100116812
Вещи лица – IBAN: BG84BUIN70013352222210 Вещи лица – IBAN: BG23UNCR76303300000645
АПелАтивен съд Пловдив върХовен АдминистрАтивен съд

„СИБанк“ АД – BIC: BUIBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG 79 BUIB 9888 3125 8798 01
Вещи лица – IBAN: BG 97 BUIB 9888 3325 8798 00

АПелАтивен съд софия

УниКредит Булбанк – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG18 UNCR 9660 3120 3753 14
Вещи лица – IBAN: BG90 UNCR 9660 3320 3753 11

военен съд вАрнА

ПИБ, клон Варна – BIC: FINVBGSF
Държавни такси – IBAN: BG46 FINV 9150 31BG NOFP GI
Вещи лица – IBAN: BG14 FINV 9150 33BG NOFP GJ

военен съд Плевен

ОББ, Плевен – BIC: UBBSBGSF
Държавни такси – IBAN: BG77UBBS80023106041304
Вещи лица – IBAN: BG70UBBS80023300122134

военен съд Пловдив

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – гр. Пловдив – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG14UNCR 752 731 546 757 01
Вещи лица – IBAN: BG14UNCR 752 733 546 757 33

военен съд сливен

ОББ, Сливен – BIC: UBBSBGSF
Държавни такси – IBAN: BG19UBBS80023106037304
Вещи лица – IBAN: BG73UBBS80023300126736

военен съд софия

СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКA /СИБанк/, Офис
„Съдебна палата“ – BIC: BUIBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG25BUIB98883191358101
Вещи лица – IBAN: BG43BUIB98883391358100

военноАПелАтивен съд

БНБ – централно управление – BIC: BNBGBGSD
Държавни такси – IBAN: BG62 BNBG 9661 3100 1780 01
Вещи лица ДСК – клон 4

 – IBAN: BG56 STSA 9300 3300 1078 62

върХовен КАсАционен съд

БНБ ЦУ – BIC: BNBGBGSD
Държавни такси – IBAN: BG78BNBG96613100178101
Вещи лица СИ Банк

 – IBAN: BG85BUIB98883391323103
оКръжен съд БлАгоевгрАд

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК – BIC: IABGBGSF
Държавни такси – IBAN: BG 57 IABG 74583100292601
Вещи лица – IBAN: BG 75 IABG 74583300292600

оКръжен съд БургАс

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК Клон Бургас – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG15 UNCR 7527 3156 8382 01
Вещи лица – IBAN: BG15 UNCR 7527 3356 8382 33

оКръжен съд вАрнА

„КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД – BIC: KORPBGSF
Държавни такси – IBAN: BG 56 KORP 9220 31148 769 01
Вещи лица – IBAN: BG 47 KORP 9220 33148 769 01

оКръжен съд велиКо търново

Общинска банка АД клон Велико Търново – BIC: SOMBBGSF
Държавни такси и други приходи

 – IBAN: BG34 SOMB 9130 31 10319101
Депозити и гаранции:
BG25 SOMB 9130 33 10319101
оКръжен съд видин

ПИБ, клон Видин – BIC: FINVBGSF
Държавни такси – IBAN: BG69 FINV 9150 31BG N0JJ HW
Вещи лица – IBAN: BG11 FINV 9150 33BG N0JJ HG

оКръжен съд врАцА

ОББ, клон Враца – BIC: UBBSBGSF
Държавни такси – IBAN: BG 13 UBBS 8002 31 06040904
Вещи лица – IBAN: BG 47 UBBS 8002 33 00122936

оКръжен съд гАБрово

Банка ДСК – клон Габрово – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG46STSA93003110012001
Вещи лица – IBAN: BG68STSA93003305016913

оКръжен съд доБрич

Общинска банка АД – гр. Добрич – BIC: SOMBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG58 SOMB 9130 3149 6770 01
Вещи лица – IBAN: BG49 SOMB 9130 3349 6770 01

оКръжен съд КърджАли

СИБанк – BIC: BUIBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG90 BUIB 7897 3106 0133 01
Вещи лица – IBAN: BG27 BUIB 7897 3306 0133 03 – временни
депозити

оКръжен съд Кюстендил

ТБ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ – клон Кюстендил – BIC: BUINBGSF
Държавни такси – IBAN: BG64BUIN70033177572517
Вещи лица – IBAN: BG54BUIN70033377572535

оКръжен съд ловеч

УниКредит Булбанк гр. Ловеч – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG86 UNCR 9660 3118 1164 15
Вещи лица – IBAN: BG61 UNCR 9660 3318 1164 12

оКръжен съд монтАнА

ЦКБ, клон Монтана – BIC: CECBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG23 CECB 9790 3112 4442 01
Вещи лица – IBAN: BG41 CECB 9790 3312 4442 00

оКръжен съд ПАзАрджиК

Уникредит Булбанк – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG61UNCR96603117969619
Вещи лица – IBAN: BG95UNCR96603317969621

оКръжен съд ПерниК

ОББ АД – клон Перник – BIC: UBBSBGSF
Държавни такси – IBAN: BG53UBBS80023106032909
Вещи лица – IBAN: BG86UBBS80023300128636

оКръжен съд Плевен

Общинска банка АД, клон Плевен – BIC: SOMBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG50SOMB91303136897201
Вещи лица – IBAN: BG41SOMB91303336897201


оКръжен съд Пловдив

„СИБанк“ АД – BIC: BUIBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG64 BUIB 9888 3125 8791 01
Вещи лица – IBAN: BG82 BUIB 9888 3325 8791 00

оКръжен съд рАзгрАд

„Уникредит Булбанк“АД, клон Разград – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG37UNCR75273111623001
Вещи лица – IBAN: BG96UNCR75273311623038

оКръжен съд русе

СИБАНК – Русе – BIC: BUIBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG97 BUIB 7114 3112 0507 01
Вещи лица – IBAN: BG34 BUIB 7114 3312 0507 03

оКръжен съд силистрА

ДСК АД – гр. Силистра – BIC: STSA BGSF
Държавни такси – IBAN: BG37 STSA 9300 3102 3835 01
Вещи лица – IBAN: BG11 STSA 9300 3300 8011 55

оКръжен съд сливен

„Райфайзенбанк“ ЕАД – офис Сливен , клон Сливен – BIC:
RZBBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG98 RZBB 9155 3120 0288 19
Вещи лица – IBAN: BG88 RZBB 9155 3320 0288 37

оКръжен съд смолян

СИБанк АД– клон Смолян – BIC: BUIBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG54BUIB71093135009001
Вещи лица – IBAN: BG88BUIB71093335009003

оКръжен съд софия

БНБ – BIC: BNBGBGSD
Държавни такси – IBAN: BG85 BNBG 9661 3100 1739 01
Вещи лица – IBAN: BG76 BNBG 9661 3300 1739 01

оКръжен съд стАрА зАгорА

Корпоративна търговска банка АД – BIC: KORPBGSF
Държавни такси – IBAN: BG35KORP92203103686001
Вещи лица – IBAN: BG26KORP92203303686001

оКръжен съд търговище

ОББ, клон Търговище – BIC: UBBSBGSF
Държавни такси – IBAN: BG75UBBS80023106036102
Вещи лица – IBAN: BG03UBBS80023300139733

оКръжен съд ХАсКово

„ЦКБ“ АД – клон Хасково – BIC: CECBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG93CECB97903172044300
Вещи лица – IBAN: BG84CECB97903372044300

оКръжен съд Шумен

ТБ Алианц България – BIC: BUINBGSF
Държавни такси – IBAN: BG48BUIN70143130202316
Вещи лица – IBAN: BG38 BUIN 70143330202334

оКръжен съд ямБол

ДСК ЕАД – клон ЯМБОЛ – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG74STSA93003194065101
Вещи лица – IBAN: BG84STSA93003305143792

рАйонен съд дуПницА

Юробанк И Еф Джи България АД – BIC: BPBIBGSF
Държавни такси – IBAN: BG08 BPBI 7922 3138 7082 01
Вещи лица – IBAN: BG96 BPBI 7922 3338 7082 01

рАйонен съд Айтос

„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД – клон АЙТОС – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG33 UNCR 7630 3100 1168 33
Вещи лица – IBAN: BG82UNCR76303300000650

рАйонен съд Ардино

ДСК, филиал Ардино – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG75STSA93003100304301
Вещи лица – IBAN: BG09 STSA 93003304591272

рАйонен съд АсеновгрАд

„Уникредит Булбанк“ – клон Асеновград – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG33UNCR75273101324001
Вещи лица – IBAN: BG17UNCR75273301324030


рАйонен съд БАлчиК

„Първа инвестиционна банка“ АД – BIC: FINVBGSF
Държавни такси – IBAN: BG42FINV91503114793433
Вещи лица – IBAN: BG31FINV91503314793469

рАйонен съд БелогрАдчиК

ОББ Белоградчик – BIC: UBBSBGSF
Държавни такси – IBAN: BG43UBBS80023106045505
Вещи лица – IBAN: BG50UBBS80023300127732

рАйонен съд БерКовицА

Централна Кооперативна Банка – BIC: CECBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG54 CECB 9790 3162 2804 00
Вещи лица – IBAN: BG45 CECB 9790 3362 2804 00

рАйонен съд БлАгоевгрАд

БАНКА ДСК ЕАД – клон Благоевград – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG14STSA93003103367301
Вещи лица – IBAN: BG91STSA93003301963230

рАйонен съд БотевгрАд

ОББ – BIC: UBBSBGSF
Държавни такси – IBAN: BG58UBBS80023106033401
Вещи лица – IBAN: BG91UBBS80023300128934

рАйонен съд БрезниК

ДСК – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG15STSA93003100272401
Вещи лица – IBAN: BG28STSA93003300801140

рАйонен съд БургАс

„Райфайзенбанк“ ЕАД, гр. Бургас – BIC: RZBBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG 81RZBB91553120035818
Вещи лица – IBAN: BG 71RZBB91553320035836

рАйонен съд БялА

СИБАНК АД клон Русе – BIC: BUIBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG58BUIB71143111647301
Вещи лица – IBAN: BG92BUIB71143311647303

рАйонен съд БялА слАтинА

ОББ гр. Бяла Слатина – BIC: UBBSBGSF
Държавни такси – IBAN: BG97UBBS80023106039101
Вещи лица – IBAN: BG92UBBS80023300167910

рАйонен съд вАрнА

ПИБ, клон Варна – BIC: FINVBGSF
Държавни такси – IBAN: BG89FINV915031BGN0FPGK
Вещи лица – IBAN: BG73FINV915033BGN0FPHL

рАйонен съд велиКи ПреслАв

ОББ – BIC: UBBSBGSF
Държавни такси – IBAN: BG30UBBS80023106033905
Вещи лиц – IBAN: BG37UBBS80023300125832

рАйонен съд велиКо търново

ТБ „Първа Инвестиционна Банка“ – клон Велико Търново –
BIC: FINVBGSF
Държавни такси – IBAN: BG68FINV915031BGN0IDMJ
Вещи лица – IBAN: BG52FINV915033BGN0IDMN

рАйонен съд велингрАд

Банка „ДСК“ – клон Велинград – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG58STSA93003110470401
Вещи лица – IBAN: BG18STSA93003310471444

рАйонен съд видин

ПИБ, клон Видин – BIC: FINVBGSF
Държавни такси – IBAN: BG65FINV915031BGNOFPI2
Вещи лица – IBAN: BG77FINV915033BGNOFPF1

рАйонен съд врАцА

ОББ – клон Враца – BIC: UBBSBGSF
Държавни такси – IBAN: BG40UBBS80023106040709
Вещи лица – IBAN: BG39UBBS80023300140734

рАйонен съд гАБрово

Банка ДСК – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG62STSA93003110012101
Вещи лица – IBAN: BG41STSA93003305016914


рАйонен съд генерАл тоШево

ДСК ЕАД клон Г.Тошево – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG65 STSA 9300 3100 8535 01
Вещи лица – IBAN: BG97 STSA 9300 3300 7015 40

рАйонен съд горнА оряХовицА

Общинска банка, Офис Горна Оряховица – BIC: SOMBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG 63 SOMB 9130 31 10505401
Вещи лица – IBAN: BG 54 SOMB 9130 33 10505401

рАйонен съд гоце делчев

ЮРОБАНК И Еф Джи БЪЛГАРИЯ АД , КЛОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ –
BIC: BPBIBGSF
Държавни такси – IBAN: BG48 BPBI 7922 3138 6454 01
Вещи лица – IBAN: BG39 BPBI 7922 3338 6454 01

рАйонен съд гълъБово

ТБ „Алианц България“ АД клон ГЪЛЪБОВО – BIC: BUINBGSF
Държавни такси – IBAN: BG31 BUIN 7903 3156 1111 20
Вещи лица – IBAN: BG44 BUIN 7903 3356 1111 12

рАйонен съд девин

ЕКСПРЕСБАНК клон СМОЛЯН – BIC: TTBBBG22
Държавни такси – IBAN: BG05TTBB94003120017712
Вещи лица – IBAN: BG66TTBB94003320017713

рАйонен съд девня

СИ БАНК КЛОН ВАРНА – BIC: BUIBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG37BUIB78983120431801
Вещи лица – IBAN: BG55BUIB78983320431800

рАйонен съд димитровгрАд

СИБанк, клон Хасково, офис Димитровград – BIC:
BUIBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG62BUIB71013137697701
Вещи лица – IBAN: BG96BUIB71013337697703

рАйонен съд доБрич

Юробанк И Еф Джи България АД – клон Добрич – BIC:
BPBIBGSF
Държавни такси – IBAN: BG24 BPBI 7938 3199 5141 01
Вещи лица – IBAN: BG15 BPBI 7938 3399 5141 01

рАйонен съд дряново

ДСК – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG95STSA93003110002001
Вещи лица – IBAN: BG75STSA93003303687887

рАйонен съд дулово

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – КЛОН СИЛИСТРА –
BIC: CECBBGSF
Държавни такси – IBAN: ВG55 CECB 9790 3142 6373 00
Вещи лица – IBAN: BG46 CECB 9790 3342 6373 00

рАйонен съд еленА

УниКредит Булбанк филиал Елена – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG62 UNCR 75273142211501
Вещи лица – IBAN: BG46 UNCR 75273342211530

рАйонен съд елин Пелин

УниКредит Булбанк – Елин Пелин – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG64 UNCR 9660 3100 3818 16
Вещи лица – IBAN: BG54 UNCR 9660 3300 3818 34

рАйонен съд елХово

ДСК ЕАД – клон Елхово – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG11STSA93003101293301
Вещи лица – IBAN: BG84STSA93003346210391

рАйонен съд етроПоле

УниКредит Булбанк – Етрополе – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG53 UNCR 9660 3111 2816 13
Вещи лица – IBAN: BG28 UNCR 9660 3111 2816 10

рАйонен съд злАтогрАд

СЖ ЕКСПРЕСБАНК, клон Смолян-Златоград – BIC: TTBBBG22
Държавни такси – IBAN: BG33 TTBB 9400 3120 0176 93
Вещи лица – IBAN: BG89 TTBB 9400 3320 0176 87

рАйонен съд ивАйловгрАд

ОББ-АД, ХАСКОВО, КЛОН ИВАЙЛОВГРАД – BIC: UBBSBGSF
Държавни такси – IBAN: BG95 UBBS 800 231 0604 3502
Вещи лица – IBAN: BG73UBBS80023300136436


рАйонен съд исПериХ

БАНКА ДСК КЛОН Исперих – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG81STSA93003100979701
Вещи лица – IBAN: BG65STSA93003300722195

рАйонен съд иХтимАн

УниКредит Булбанк – Ихтиман – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG94UNCR96603163058117
Вещи лица – IBAN: BG69UNCR96603363058114

рАйонен съд КАвАрнА

„Банка ДСК“ АД гр.Каварна – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG57 STSA 9300 3100 4606 01
Вещи лица – IBAN: BG15 STSA 9300 3300 7040 83

рАйонен съд КАзАнлъК

„Уникредит Булбанк“ – клон Казанлък – BIC: UNCR BG SF
Държавни такси – IBAN: BG82 UNCR 9660 3184 1563 18
Вещи лица – IBAN: BG57 UNCR 9660 3384 1563 15

рАйонен съд КАрлово

Уникредит Булбанк – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG 26 UNCR9660 3118 1265 16
Вещи лица – IBAN: BG 98 UNCR9660 3318 1265 13

рАйонен съд КАрноБАт

Банка ДСК – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG14STSA93003100001401
Вещи лица – IBAN: BG30STSA93003300410097

рАйонен съд КнежА

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД – BIC: BPBIBGSF
Държавни такси – IBAN: BG75BPBI79443195031101
Вещи лица – IBAN: BG28BPBI79443395031203

рАйонен съд Козлодуй

СИБАНК, клон Козлодуй – BIC: BUIBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG52BUIB79983112095301
Вещи лица – IBAN: BG86BUIB79983312095303

рАйонен съд КостинБрод

Централна Кооперативна банка АД, клон София-Запад –
Костинброд – BIC: CECBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG78CECB97903147337700
Вещи лица – IBAN: BG69CECB97903347337700

рАйонен съд Котел

БАНКА „ДС К“ ЕАД – клон Котел – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG52STSA93003131639401
Вещи лица – IBAN: BG67STSA93003308652200

рАйонен съд КрумовгрАд

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ – АД, КЛОН КЪРДЖАЛИ, ОФИС КРУМОВГРАД
– BIC: BPBI BGSF
Държавни такси – IBAN: BG85 BPBI 79323156041001
Вещи лица – IBAN: BG22 BPBI 79323356041003

рАйонен съд КуБрАт

Банка ДСК – ЕАД клон Кубрат – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG44STSA93003111623401
Вещи лица – IBAN: BG50STSA93003300701610

рАйонен съд КулА

Банка ДСК“ офис гр. Кула – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG15 STSA 9300 3191 1032 01
Вещи лица – IBAN: BG39 STSA 9300 3300 7020 99

рАйонен съд КърджАли

СИБанк – BIC: BUIBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG74BUIB78973106013201
Вещи лица – IBAN: BG11BUIB78973306013203 – временни
депозити

рАйонен съд Кюстендил

ТБ „Алианц България“ АД, клон Кюстендил – BIC: BUINBGSF
Държавни такси – IBAN: BG04BUIN70033177576410
Вещи лица – IBAN: BG15BUIN70033377576438

рАйонен съд левсКи

ОББ АД гр.ЛЕВСКИ – BIC: UBBSBGSF
Държавни такси – IBAN: BG04UBBS80023106039708
Вещи лица – IBAN: BG56UBBS80023300133735


рАйонен съд ловеч

УниКредит Булбанк гр. Ловеч – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG92 UNCR 9660 3118 1224 18
Вещи лица – IBAN: ВG67 UNCR 9660 3318 1224 15

рАйонен съд лом

„ОББ“ офис гр. Лом – BIC: UBBSBGSF
Държавни такси – IBAN: BG23UBBS80023106038105
Вещи лица – IBAN: BG14UBBS80023300123336

рАйонен съд луКовит

ДСК, клон Луковит – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG36STSA93003160215501
Вещи лица – IBAN: BG64STSA93003300722116

рАйонен съд мАдАн

ДСК – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG93STSA93003100390501
Вещи лица – IBAN: BG78STSA93003305143900

рАйонен съд мАлКо търново

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG14 UNCR 7630 3100 1166 90
Вещи лица – IBAN: BG53 UNCR 7630 3300 0005 90

рАйонен съд мездрА

Юробанк И Еф Джи България АД гр.Враца – BIC: BPBIBGSF ДСК-ЕАД гр. Оряхово – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG17 BPBI 7944 3178 0424 01 Държавни такси – IBAN: BG66STSA93003100561901
Вещи лица – IBAN: BG08 BPBI 7944 3378 0424 01 Вещи лица – IBAN: BG85STSA93003300501063
рАйонен съд момчилгрАд рАйонен съд ПАвлиКени

СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, клон Кърджали

– BIC: BUIB BG SF
Държавни такси – IBAN: BG32 ВUIB 7897 3199 7016 01
Вещи лица – IBAN: BG50 ВUIB 7897 3399 7016 00
рАйонен съд монтАнА

ЦКБ, клон Монтана – BIC: CECBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG88CECB97903112444001
Вещи лица – IBAN: BG09CECB97903312444000

рАйонен съд несеБър

ТБ ИНВЕСТБАНК АД БУРГАС – BIC: IORTBGSF
Държавни такси – IBAN: BG75IORT73783190001101
Вещи лица – IBAN: BG10IORT73783318843103

рАйонен съд ниКоПол

ТБ „Инвестбанк“ АД – BIC: IORTBGSF
Държавни такси – IBAN: BG36IORT73803135455501
Вещи лица – IBAN: BG70IORT73803335455503

рАйонен съд новА зАгорА

УниКредит Булбанк – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG16UNCR96603112005414
Вещи лица – IBAN: BG22UNCR96603314295217

рАйонен съд нови ПАзАр

УниКредит Булбанк – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG25UNCR75273143465601
Вещи лица – IBAN: BG52UNCR75273343465632

рАйонен съд омуртАг

ОББ АД, клон град Омуртаг – BIC: UBBSBGSF
Държавни такси – IBAN: BG11UBBS80023106035702
Вещи лица – IBAN: BG60UBBS80023300125030

рАйонен съд оряХово

УниКредит Булбанк филиал Павликени – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG39 UNCR 96603116321112
Вещи лица – IBAN: BG84 UNCR 96603316321110

рАйонен съд ПАзАрджиК

УниКредит Груп – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG02UNCR96603117969711
Вещи лица – IBAN: BG68UNCR96603317969719


рАйонен съд ПАнАгюрище

Уникредит „Булбанк“ – Панагюрище – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG57UNCR75273130002201
Вещи лица – IBAN: BG73UNCR75273330002236

рАйонен съд ПерниК

„ОББ“ АД – клон Перник – BIC: UBBSBGSF
Държавни такси – IBAN: BG86UBBS80023106032703
Вещи лица – IBAN: BG07UBBS80023300140631

рАйонен съд Петрич

СИБанк – BIC: BUIB BGSF
Държавни такси – IBAN: BG42 BUIB 7837 31 250 260 01
Вещи лица – IBAN: BG76 BUIB 7837 33 250 260 03

рАйонен съд ПещерА

Пещера в ОББ – АД клон Пещера – BIC: UBBSBGSF
Държавни такси – IBAN: BG06UBBS80023106045104
Вещи лица – IBAN: BG47UBBS80023300132636

рАйонен съд ПирдоП

УниКредит Булбанк – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG58 UNCR 7527 3159 1598 01
Вещи лица – IBAN: BG85 UNCR 7527 3359 1598 32

рАйонен съд Плевен

Банка Инвестбанк – BIC: IORTBGSF „Уникредит Булбанк“АД, клон Разград – BIC: UNCR BGSF
Държавни такси – IBAN: BG38IORT73803134717101 Държавни такси – IBAN: BG14 UNCR 7527 3111 6562 01
Вещи лица – IBAN: BG72IORT73803334717103 Вещи лица – IBAN: BG03 UBCR 7527 3311 6562 37
рАйонен съд Пловдив рАйонен съд рАзлог

СИБАНК – BIC: BUIBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG47 BUIB 9888 3125 8796 01
Вещи лица – IBAN: BG65 BUIB 9888 3325 8796 00

рАйонен съд Поморие

ОББ, клон Поморие – BIC: UBBSBGSF
Държавни такси – IBAN: BG46UBBS80023106037109
Вещи лица – IBAN: BG42UBBS80023300145530

рАйонен съд ПоПово

ОББ, клон Попово – BIC: UBBSBGSF
Държавни такси – IBAN: BG98UBBS80023106035106
Вещи лица – IBAN: BG91UBBS80023300138634

рАйонен съд ПровАдия

СИБАНК АД – клон Варна – BIC: BUIB BG SF
Държавни такси – IBAN: BG10 BUIB 7898 3198 3875 01
Вещи лица – IBAN: BG28 BUIB 7898 3398 3875 00

рАйонен съд ПървомАй

УниКредит Булбанк – клон Първомай – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG12UNCR75273158275601
Вещи лица – IBAN: BG39UNCR75273358275632

рАйонен съд рАднево

Корпоративна търговска банка АД – BIC: KORPBGSF
Държавни такси – IBAN: BG61KORP92203103689801
Вещи лица – IBAN: BG52KORP92203303689801

рАйонен съд рАдомир

СИБанк – BIC: BUIBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG60BUIB78373150002401
Вещи лица – IBAN: BG94BUIB78373350002403

рАйонен съд рАзгрАд

Банка ДСК – клон Разлог – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG27STSA93003100953901
Вещи лица – IBAN: BG68STSA93003300401459

рАйонен съд русе

СИБанк – BIC: BUIBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG64BUIB71143112051101
Вещи лица – IBAN: BG98BUIB71143312051103


рАйонен съд сАмоКов

ОББ АД – Самоков – BIC: UBBSBGSF
Държавни такси – IBAN: BG16UBBS80023106032508
Вещи лица – IBAN: BG45UBBS80023300137134

рАйонен съд сАндАнсКи

„Уникредит Булбанк“ – гр. Сандански – BIC: UNCR BGSF СИБанк – BIC: BUIBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG75 UNCR 9660 3131 0304 17 Държавни такси – IBAN: BG86BUIB71093135009201
Вещи лица – IBAN: BG50 UNCR 9660 3331 0304 14 Вещи лица – IBAN: BG23BUIB71093335009203
рАйонен съд свиленгрАд рАйонен съд софия

СИБанк – BIC: BUIBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG20BUIB71013149004001
Вещи лица – IBAN: BG54BUIB71013349004003

рАйонен съд свищов

„УНИКРЕДИТ-БУЛБАНК“ филиал Свищов – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG77UNCR96603116321010
Вещи лица – IBAN: BG73UNCR96603316321017

рАйонен съд своге

УниКредит Булбанк – Своге – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG75 UNCR 9660 3170 0505 10
Вещи лица – IBAN: BG44 UNCR 9660 3370 0505 18

рАйонен съд севлиево

„Банка ДСК“ АД, клон Севлиево – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG31STSA93003110185901
Вещи лица – IBAN: BG65STSA93003303301425

рАйонен съд силистрА

ДСК АД – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG85STSA93003102383801
Вещи лица – IBAN: BG81STSA93003300801156

рАйонен съд сливен

„ИНВЕСТБАНК“ – клон Сливен – BIC: IORTBGSF
Държавни такси – IBAN: BG73 IORT 8029 3100 3101 00
Вещи лица – IBAN: BG91 IORT 8029 3300 3101 00

рАйонен съд сливницА

УниКредит Булбанк – гр. Сливница – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG96 UNCR 9660 3171 1049 10
Вещи лица – IBAN: BG92 UNCR 9660 3371 1049 17

рАйонен съд смолян

ЦКБ АД, клон Дондуков – BIC: CECBBGSF
Държавни такси Банкова сметка:
BG78CECB97903143897401
Вещи лица – IBAN: BG96CECB97903343897400

рАйонен съд средец

Банка ДСК филиал СРЕДЕЦ – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG77STSA93003100177001
Вещи лица – IBAN: BG73STSA93003300700905

рАйонен съд стАрА зАгорА

Корпоративна търговска банка АД – BIC: KORPBGSF
Държавни такси – IBAN: BG84KORP92203103685701
Вещи лица – IBAN: BG75KORP92203303685701

рАйонен съд тервел

ДСК – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG20 STSA 9300 3100 5313 01
Вещи лица – IBAN: BG39 STSA 9300 3301 5031 25

рАйонен съд тетевен

ОББ, клон Тетевен – BIC: UBBSBGSF
Държавни такси – IBAN: BG91UBBS80023106042701
Вещи лица – IBAN: BG94UBBS80023300130335

рАйонен съд тоПоловгрАд

„Банка ДСК“ ЕАД – гр.Тополовград – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG16STSA93003100456101
Вещи лица – IBAN: BG51STSA93003300704114


рАйонен съд троян

УниКредит Булбанк гр. Троян – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG96 UNCR 9660 3115 1001 17
Вещи лица – IBAN: BG71 UNCR 9660 3315 1001 14

рАйонен съд трън

ДСК – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG67STSA93003100250901
Вещи лица – IBAN: BG34STSA93003300722171

рАйонен съд трявнА

ДСК – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG74STSA93003111042801
Вещи лица – IBAN: BG27STSA93003304591239

рАйонен съд тутрАКАн

„Банка ДСК“ АД – клон Тутракан – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG03 STSA 9300 3100 6191 01
Вещи лица – IBAN: BG77 STSA 9300 3301 5031 20

рАйонен съд търговище

БПБ – BIC: BPBIBGSF
Държавни такси – IBAN: BG50BPBI79433174102201
Вещи лица – IBAN: BG41BPBI79433374102201

рАйонен съд ХАрмАнли

ЦКБ АД – Харманли – BIC: CECBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG48 CECB 9790 31C5 2364 02
Вещи лица – IBAN: BG12 CECB 9790 33C5 2364 00

рАйонен съд ХАсКово

„Централна Кооперативна банка“ АД – BIC: CECBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG11CECB97903168368700
Вещи лица – IBAN: BG02CECB97903368368700

рАйонен съд цАрево

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД , клон Царево – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG12 UNCR 7630 3100 1170 17
Вещи лица – IBAN: BG02 UNCR 7630 3300 0007 32

рАйонен съд чеПелАре

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – ГР.ЧЕПЕЛАРЕ – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG94 UNCR 7000 3101 9775 77
Вещи лица – IBAN: BG04 UNCR 7000 3301 9775 80

рАйонен съд червен Бряг

Централна Кооперативна Банка АД, клон Червен бряг –
BIC: CECBBGSF
Държавни такси – IBAN: BG07CECB97903178226300
Вещи лица – IBAN: BG95CECB97903378226300

рАйонен съд чирПАн

УниКредит Булбанк АД клон Чирпан – BIC: UNCRBGSF
Държавни такси – IBAN: BG 31 UNCR 76303100116772
Вещи лица – IBAN: BG 08 UNCR 76303300000624

рАйонен съд Шумен

Алианц България, клон Шумен – BIC: BUINBGSF
Държавни такси – IBAN: BG20BUIN70143130203014
Вещи лица – IBAN: BG92BUIN70143330203011

рАйонен съд ямБол

Банка ДСК—клон Ямбол – BIC: STSABGSF
Държавни такси – IBAN: BG95STSA93003104065601
Вещи лица – IBAN: BG18STSA93003301956590

софийсКи грАдсКи съд

„ИНВЕСТБАНК“ АД („Клон София-Витоша“) – BIC: IORTBGSF
Държавни такси – IBAN: BG84 IORT8094 3100029201
Вещи лица – IBAN: BG05 IORT8094 3300029200


 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Хасково | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz