Начало
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
Протокол от ИК 13.01.2014г.
протокол на ИК от 02.01.2014г.
Важно! Стикери 2014г.
ВАЖНО!!! Регистрация на Районен съд - Хасково по ЗДДС
ЮБИЛЕЙНА СРЕЩА НА ВИПУСК 1994Г. НА СУ " Св.Климент Охридски" гр.София
Иницииране реституционна процедура в Република Сърбия
ВАЖНО! Данни за написване на история на ХАК!
ВАЖНО! Ксерокс за адвокати от АК Хасково!!!
ВАЖНО за членовете на осигурителната каса
Консултации по ел.поща за допустимост на жалбите пред Европейския съд
Семинари на център по европейско обучение
БАНКОВА СМЕТКА АК ХАСКОВО
Дежурни адвокати по ЗПП от 06 януари 2014г. до 02 февруари 2014г. вкл.
Статистика за дела по ЗПП от 01.01.2013г. до 15.05.2013г.
Решения
Органи
такси за ХАК в сила от 14.02.2012г.
ВАЖНО ЗА МАЙКАТА АДВОКАТ
Банкови сметки на съдилищата в България
За контакти
ИНФО за адвокати
Интернет страници
СЕМИНАР! НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Вписани адвокати
English
<< Начало | ВАЖНО!!! Регистрация на Районен съд - Хасково по ЗДДС


Във връзка с регистрацията на Районен съд Хасково по ЗДДС, Ви уведомяваме, че считано от 20.11.2013г. съгласно чл.3, ал.5, т.1, буква "о" от ЗДДС за удлугите, предоставяни от Държавен Съдебен Изпълнител при Районен съд - Хасковоще се начислява и събира ДДС в размер на 20% върху съответната държавна такса, определена в ТАРИФА №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието и ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилища по ГПК.

В платежните нареждания по изпълнителни дела следва да бъде посочвана следната информация:

* При внасяне на суми по вече образувани изпълнителни дела в платежното нареждане, при основание за плащане, вносителите трябва изрично да посочват номера на съответното дело, за което се отнася банковия превод;

* При внасяне на суми за образуване на изпълнително дело вносителите следва да изписват следните данни за длъжника: трите  имена иЕГН ( за физическо лице), име на фирмата и ЕИК (за юредическо лице);

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Хасково | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz