Начало
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
Протокол от ИК 13.01.2014г.
протокол на ИК от 02.01.2014г.
Важно! Стикери 2014г.
ВАЖНО!!! Регистрация на Районен съд - Хасково по ЗДДС
ЮБИЛЕЙНА СРЕЩА НА ВИПУСК 1994Г. НА СУ " Св.Климент Охридски" гр.София
Иницииране реституционна процедура в Република Сърбия
ВАЖНО! Данни за написване на история на ХАК!
ВАЖНО! Ксерокс за адвокати от АК Хасково!!!
ВАЖНО за членовете на осигурителната каса
Консултации по ел.поща за допустимост на жалбите пред Европейския съд
Семинари на център по европейско обучение
БАНКОВА СМЕТКА АК ХАСКОВО
Дежурни адвокати по ЗПП от 06 януари 2014г. до 02 февруари 2014г. вкл.
Статистика за дела по ЗПП от 01.01.2013г. до 15.05.2013г.
Решения
Органи
такси за ХАК в сила от 14.02.2012г.
ВАЖНО ЗА МАЙКАТА АДВОКАТ
Банкови сметки на съдилищата в България
За контакти
ИНФО за адвокати
Интернет страници
СЕМИНАР! НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Вписани адвокати
English
<< Начало | ВАЖНО! Данни за написване на история на ХАК!


 

Уважаеми колеги, във връзка с предстоящото написване на историята на Хасковската адвокатура, имате възможността да подпомогнете този процес и да станете част от него, като отговорите изчерпателно на следния
 
 
В Ъ П Р О С Н И К
 

 
 
Приложете
 
актуална
 
ваша
 
снимка

 
1. Име, презиме, фамилия: ..............................................
                                              
                                                     ..............................................
 
                                                                    ..............................................
 
 
2. Ден, месец, година и място на раждане: .......................
 
                                                                                                   ........................
 
 
3.   През коя година, в кое учебно заведение и къде сте завършили:
 
- средно образование:
....................................................................................................
 
 
- висше образование /право/:
........................................................................................
 
 
4.   Кога сте вписан/а  като адвокат в АК – Хасково: Решение на САК № ...........,
 
Протокол № ................. / ............................ / дата /.
 
 
5.   Общ трудов стаж: ......... г. ......... мес., от които .......... г. ........ мес. юридически
                                                                                                   ........... г. ......... мес. адвокатски
                                                                                                   ........... г. .......... мес. друг
 
 
  1. Други (бивши или настоящи) членове на вашето семейство/фамилия с юридическо образование:
 
...........................................................................................................................................
/ трите имена,   година на раждане/смърт,   месторабота /
 
...........................................................................................................................................
 
...........................................................................................................................................
 
 
  1. В кой/кои град/градове от района на АК – Хасково сте упражнявали/упражнявате адвокатската си професия: 
 
...........................................................................................................................................
 
 
  1. Избиран/а ли сте за председател или член на САК – Хасково (ако отговорът Ви е положителен, посочете в кое качество и съответния мандат):
 
...........................................................................................................................................
 
 
  1. Били ли сте (през кой мандат и от коя листа сте избран) общински съветник, кмет, окръжен или областен управител:
 
...........................................................................................................................................
 
 
  1. Посочете  някое ваше  странично/извънпрофесионално  занимание/хоби:
 
            ...........................................................................................................................................
 
 
  1. Членувате ли в политическа партия/неправителствена организация и ако „да” – в коя и от кога:
 
...........................................................................................................................................
 
 
  1. Избройте (ако имате такива) ваши публикации, засягащи правна проблематика:
 
...........................................................................................................................................
 
 
                       Благодарим Ви за отделеното ценно време
и вашето внимание!!!
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 
      Ако разполагате с интересни снимки, документи, спомени или други ценни за историята на Хасковската адвокатура материали, умоляваме Ви да ги предоставите за временно ползване в АК – Хасково. Бихте могли и да ги сканирате и изпратите на автора на следния e-mail адрес: turturikov@abv.bg Архивните материали ще бъдат компетентно обработени и поместени в „Историята” със съответните указания за притежателите им. При положение, че искате друго да споделите и да се свържете лично с автора – звънете на телефон:
                                                        0898 82 06 77  Георги Туртуриков
 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Хасково | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz