Начало
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
Протокол от ИК 13.01.2014г.
протокол на ИК от 02.01.2014г.
Важно! Стикери 2014г.
ВАЖНО!!! Регистрация на Районен съд - Хасково по ЗДДС
ЮБИЛЕЙНА СРЕЩА НА ВИПУСК 1994Г. НА СУ " Св.Климент Охридски" гр.София
Иницииране реституционна процедура в Република Сърбия
ВАЖНО! Данни за написване на история на ХАК!
ВАЖНО! Ксерокс за адвокати от АК Хасково!!!
ВАЖНО за членовете на осигурителната каса
Консултации по ел.поща за допустимост на жалбите пред Европейския съд
Семинари на център по европейско обучение
БАНКОВА СМЕТКА АК ХАСКОВО
Дежурни адвокати по ЗПП от 06 януари 2014г. до 02 февруари 2014г. вкл.
Статистика за дела по ЗПП от 01.01.2013г. до 15.05.2013г.
Решения
Органи
такси за ХАК в сила от 14.02.2012г.
ВАЖНО ЗА МАЙКАТА АДВОКАТ
Банкови сметки на съдилищата в България
За контакти
ИНФО за адвокати
Интернет страници
СЕМИНАР! НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Вписани адвокати
English
<< Начало | Статистика за дела по ЗПП от 01.01.2013г. до 15.05.2013г.


Брой дела Брой дела-дежурства НРПП номер Име Презиме Фамилия Град
0 0 2896  Ангел  Недев  Недев  Хасково
0 0 2925  Гергана  Димова  Георгиева  Хасково
0 0 2928  Дарко  Янакиев  Георгиев  Хасково
0 0 3841  Златка  Николова  Господинова  Хасково
0 0 2951  Ирена  Георгиева  Узунова  Хасково
0 0 4731  Кета  Ставрева  Георгиева  Хасково
0 0 4459  Лилия  Здравкова  Торньова  Хасково
0 0 2968  Меглена  Хари  Гунчева  Хасково
0 0 3440  Милен  Тенев  Тенев  Хасково
0 0 2976  Милена  Наскова  Йорданова  Хасково
0 0 3441  Наталия  Валентиновна  Кузминова - Янева  Хасково
0 0 2979  Недялка  Генчева  Маркова  Хасково
0 0 2990  Смиляна  Николова  Нитова  Хасково
0 0 3002  Тодор  Георгиев  Андреев  Хасково
0 0 4094  Франциска  Крумова  Дуева  Хасково
0 0 3833  Христо  Величков  Дерузов  Хасково
1 0 2912  Веселина  Василева  Динева  Хасково
1 0 2914  Веско  Цветанов  Георгиев  Хасково
1 0 3834  Виктор  Ангелов  Пейчев  Хасково
1 0 2938  Димо  Райнов  Стоянов  Хасково
1 0 2940  Добри  Григоров  Рангелов  Хасково
1 0 2961  Лидия  Нешева  Стоянова  Хасково
1 0 2966  Мария  Иванова  Араклиева  Хасково
1 0 2972  Митко  Стоянов  Пеев  Хасково
1 0 2978  Надежда  Петева  Стоянова  Хасково
1 0 3442  Николай  Ников  Бабачев  Хасково
1 0 4461  Павлин  Тошков  Тодоров  Хасково
1 0 4091  Петър  Найденов  Петров  Хасково
1 0 4998  Светослав  Йорданов  Михайлов  Хасково
1 0 3835  Стоян  Тодоров  Апостолов  Хасково
1 0 2999  Таня  Трендафилова  Захариева  Хасково
1 0 5358  Христо  Петров  Кожухаров  Хасково
1 1 4463  Тодор  Илиев  Димитров  Хасково
2 0 4448  Ангелина  Златкова  Христова  Хасково
2 0 4727  Антон  Първанов  Пейчев  Хасково
2 0 2897  Атанас  Зафиров  Янчев  Хасково
2 0 2898  Атанас  Лазаров  Велев  Хасково
2 0 2905  Боряна  Радкова  Делчева  Хасково
2 0 4729  Васил  Христов  Лазов  Хасково
2 0 2906  Василка  Вангелова  Пожарлиева - Колева  Хасково
2 0 4089  Венелин  Карев  Челебиев  Хасково
2 0 2911  Венета  Недялкова  Димитрова  Хасково
2 0 2913  Веска  Георгиева  Запрянова  Хасково
2 0 2915  Владимир  Георгиев  Димитров  Хасково
2 0 5347  Георги  Владимиров  Димитров  Хасково
2 0 2923  Георги  Миланов  Зарчев  Хасково
2 0 5349  Гергана  Делева  Стоева  Хасково
2 0 2927  Господин  Русев  Братанов  Хасково
2 0 4090  Димитър  Велев  Димитров  Хасково
2 0 2934  Димитър  Димов  Генев  Хасково
2 0 3444  Димитър  Кирев  Димитров  Хасково
2 0 2936  Димитър  Кирилов  Николов  Хасково
2 0 2939  Динко  Маринов  Стоев  Хасково
2 0 2944  Зоя  Петрова  Зарчева  Хасково
2 0 5351  Иван  Величков  Минев  Хасково
2 0 2948  Иван  Петков  Педев  Хасково
2 0 5353  Ина  Вескова  Георгиева  Хасково
2 0 4457  Йордан  Людмилов  Нанчев  Хасково
2 0 2952  Йордан  Стайков  Йорданов  Хасково
2 0 2954  Кирил  Колев  Радев  Хасково
2 0 5354  Кирил  Христозов  Керанов  Хасково
2 0 2960  Кръстю  Петев  Керемедчиев  Хасково
2 0 2962  Лиляна  Димитрова  Сарова  Хасково
2 0 4732  Лиляна  Тянкова  Пилева  Хасково
2 0 3439  Любомир  Гочев  Лозков  Хасково
2 0 2964  Маргарита  Гинева  Раева  Хасково
2 0 5355  Марина  Динкова  Георгиева  Хасково
2 0 4997  Мая  Иванова  Кьосева  Хасково
2 0 2969  Милена  Миткова  Петкова  Хасково
2 0 2987  Ростислава  Захариева  Жекова  Хасково
2 0 2988  Румен  Ангелов  Георгиев  Хасково
2 0 4999  Соня  Петрова  Бонева  Хасково
2 0 4735  Станислав  Йорданов  Йорданов  Хасково
2 0 4462  Стойчо  Недялков  Тилев  Хасково
2 0 4736  Таня  Владкова  Димитрова  Хасково
2 0 3000  Татяна  Стоянова  Пальова  Хасково
2 0 4737  Татяна  Тодева  Танева  Хасково
2 0 3831  Тодор  Христов  Ташев  Хасково
2 0 3004  Христо  Петков  Маргаритов  Хасково
2 0 3005  Юлияна  Ангелова  Ангелова  Хасково
2 0 3006  Юрий  Борисов  Манолов  Хасково
2 1 2985  Ради  Стойчев  Радев  Хасково
2 2 4458  Кирил  Тенчев  Кирев  Хасково
3 0 5344  Александра  Петкова  Алексиева  Хасково
3 0 2899  Атанас  Христов  Сепетлиев  Хасково
3 0 2902  Божидар  Стамов  Иванов  Хасково
3 0 2903  Бойчо  Георгиев  Бойчев  Хасково
3 1 2900  Бистра  Славеева  Димитрова  Хасково
0 0 3448  Велислава  Русева  Шишманова  Димитровград
0 0 2918  Галина  Димитрова  Чингарова  Димитровград
0 0 4730  Жана  Желязкова  Колева  Димитровград
0 0 2955  Коста  Илев  Костов  Димитровград
0 0 2959  Кръстю  Георгиев  Кръстев  Димитровград
0 0 4734  Никола  Димитров  Янков  Димитровград
2 0 3840  Веселин  Митев  Тодоров  Димитровград
2 0 2963  Магдалена  Павлова  Колева  Димитровград
2 1 4088  Атанас  Христов  Георгиев  Димитровград
3 0 4726  Адриан  Димитров  Хаджииванов  Димитровград
3 0 3839  Анна  Желязкова  Игнатова  Димитровград
3 0 5345  Валентина  Тодорова  Кунева  Димитровград
3 0 5346  Васил  Георгиев  Стойчев  Димитровград
3 0 4452  Георги  Димитров  Христов  Димитровград
3 0 2924  Георги  Панайотов  Панайотов  Димитровград
3 0 2926  Гергана  Стефанова  Кръстева  Димитровград
3 0 4994  Дамян  Дончев  Гочев  Димитровград
3 0 2930  Десислава  Николаева  Костова  Димитровград
3 0 2931  Диана  Динкова  Инджова  Димитровград
3 0 5350  Добромир  Костов  Добчев  Димитровград
3 0 3449  Иван  Маринов  Иванов  Димитровград
3 0 2981  Николай  Стоянов  Колев  Димитровград
3 0 2992  София  Димитрова  Узунова  Димитровград
3 0 2993  Спас  Константинов  Спасов  Димитровград
3 0 2994  Стамен  Латунов  Янев  Димитровград
3 0 3001  Татяна  Христова  Картулева  Димитровград
3 1 2935  Димитър  Иванов  Узунов  Димитровград
3 1 2949  Иван  Сребрев  Иванов  Димитровград
4 0 2973  Божидар  Веселинов  Туртов  Димитровград
4 0 2904  Бончо  Желязков  Боев  Димитровград
0 0 2922  Георги  Колев  Янев  Харманли
4 0 2920  Галина  Славова  Георгиева  Харманли
4 0 5348  Георги  Иванов  Матанов  Харманли
4 0 2975  Йорданка  Трендафилова  Христова  Харманли
4 0 2996  Станислав  Михов  Желев  Харманли
4 1 2977  Надежда  Борисова  Колева-Стойчева  Харманли
5 0 2907  Васко  Георгиев  Кьосев  Харманли
5 0 2908  Велин  Христов  Александров  Харманли
5 0 2932  Диана  Росянова  Дякова  Харманли
5 0 4454  Димка  Господинова  Стаматова  Харманли
5 0 4093  Татяна  Маринова  Иванова  Харманли
5 0 5000  Теодора  Петрова  Димитрова  Харманли
5 1 4455  Иванка  Нейчева  Лозанова  Харманли
5 2 2947  Иван  Димитров  Димитров  Харманли
0 0 4450  Василка  Стефанова  Стратиева  Свиленград
0 0 2910  Величка  Стефанова  Скулева  Свиленград
3 0 3445  Атанас  Христов  Георгиев  Свиленград
5 0 2943  Елена  Георгиева  Милева  Свиленград
5 0 2983  Петър  Ботев  Пелев  Свиленград
5 2 2909  Велин  Янчев  Христов  Свиленград
5 2 2974  Милена  Георгиева  Вълчева  Свиленград
5 2 2982  Петинка  Костадинова  Капасъзова  Свиленград
5 2 3836  Станислава  Иванова  Шивикова  Свиленград
5 8 4087  Антон  Георгиев  Георгиев  Свиленград
5 10 2998  Таня  Георгиева  Коларова - Великова  Свиленград
6 0 4995  Димитър  Димов  Митев  Свиленград
6 0 2945  Иван  Атанасов  Иванов  Свиленград
6 1 2917  Всевдана  Венкова  Овчарова  Свиленград
6 1 3447  Гергана  Трифонова  Караджонова  Свиленград
6 1 2933  Димитринка  Янчева  Топалова  Свиленград
6 1 4453  Димитър  Маринов  Славов  Свиленград
6 2 4733  Михаил  Атанасов  Милчев  Свиленград
6 2 4464  Християн  Йотов  Христов  Свиленград
6 3 5357  Тодор  Димитров  Стамболиев  Свиленград
6 4 2941  Добри  Паунов  Тодев  Свиленград
6 4 3837  Мария  Христова  Дянкова  Свиленград
6 4 3838  Митко  Добрев  Димитров  Свиленград
6 10 4728  Борислав  Петров  Йорданов  Свиленград
7 0 2895  Анастасия  Стефанова  Йорданова  Свиленград
7 3 2956  Красимир  Анастасов  Ташев  Свиленград
9 2 4456  Илия  Стойчев  Бабаджанов  Свиленград
8 1 4449  Валентина  Тодорова  Катранджиева  Ивайловград

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Хасково | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz